terça-feira, 16 de setembro de 2014

Luluzinha

Nina (wippet)


Tutti


Nick (lhasa apso)Magali (lhasa apso)
Tobby (poodle)

Tobias (poodle)
Toddy (lhasa)

Jude (boxer)

Akira (cocker)